.::. Cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở hành chính, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn .::. .............................................................................................................................................................................................................. ........................................  

Sáng ngày 08 tháng 12 năm 2022, Tổng cục Thống kê đã tổ chức Hội nghị tập huấn điều tra Lao động việc làm và điều tra Thương mại dịch vụ năm 2023. Hội nghị được kết nối trực tuyến tại các điểm cầu ở 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chi cục Thống kê cấp huyện. Tỉnh Vĩnh Phúc có 02 điểm cầu trực tuyến tại trụ sở Cơ quan Cục Thống kê và Chi cục Thống kê huyện Sông Lô. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Vĩnh Phúc có các đồng chí lãnh đạo Cục Thống kê, Chi cục Thống kê cấp huyện, giám sát viên cấp tỉnh, cấp huyện và điều tra viên.  

28d40f093f8fe6d1bf9e2

Hội nghị Tập huấn điều tra Lao động việc làm và điều tra Thương mại dịch vụ được tổ chức trong 02 ngày 08-09/12/2022. Nội dung tập huấn bao gồm: Giới thiệu nội dung chính các phương án và một số nét thay đổi trong điều tra năm 2023; Giới thiệu quy trình chọn mẫu, thay mẫu; Hướng dẫn điền phiếu, một số lưu ý và quy ước trong phiếu điều tra; Hướng dẫn sử dụng và thực hành phần mềm điều tra, quản lý, giám sát, tổng hợp… của cuộc điều tra Lao động việc làm và điều tra Thương mại dịch vụ.

Điều tra Lao động việc làm và điều tra Thương mại dịch vụ là 02 cuộc điều tra mẫu thuộc Chương trình điều tra thống kê quốc gia được thực hiện hàng năm nhằm mục đích:

Thu thập thông tin về tình trạng tham gia thị trường lao động của những người từ 15 tuổi trở lên; tình hình tham gia lao động của người từ 5 đến 17 tuổi hiện đang sống tại Việt Nam làm cơ sở để tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu thống kê quốc gia về lao động, việc làm, thất nghiệp và thu nhập của người lao động. Kết quả điều tra giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cấp, các ngành đánh giá, dự báo tình hình biến động của thị trường lao động trên phạm vi cả nước, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, xây dựng và hoạch định chính sách phát triển nguồn nhân lực, kế hoạch sản xuất - kinh doanh phù hợp với xu hướng phát triển của thị trường lao động.

Phục vụ công tác quản lý, đánh giá, dự báo tình hình kinh tế - xã hội, lập chính sách, kế hoạch phát triển của toàn bộ nền kinh tế và từng địa phương; đánh giá tốc độ tăng trưởng của các ngành và toàn bộ nền kinh tế để phục vụ công tác biên soạn các chỉ tiêu thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh; Đáp ứng nhu cầu của các đối tượng dùng tin khác.

Tại Hội nghị, Giám sát viên các cấp và điều tra viên đã tham dự nghiêm túc, tiếp thu đầy đủ nội dung, yêu cầu của các Phương án điều tra năm 2023 để tổ chức chỉ đạo thực hiện tốt 02 cuộc điều tra này tại địa phương theo nội dung công việc và tiến độ quy định.

632754fa647cbd22e46d1

Phòng Thu thập thông tin Thống kê

 

CÁC BÀI MỚI HƠN

CÁC BÀI CŨ HƠN

luat_sua_doi_ltk

Đang truy cập: 8
Trong ngày: 94
Trong tuần: 1180
Lượt truy cập: 1419435

Xin cho biết ý kiến của bạn về trang thông tin điện tử Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc?
Tốt
Khá
Trung bình
Kém

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ TỈNH VĨNH PHÚCChung nhan Tin Nhiem Mang

Địa chỉ: Số 20

Lý Thái Tổ - Phường Đống Đa - Thành phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211 3 861 139, Fax: 0211 3 843 841Email: vinhphuc@gso.gov.vn, cuctk@vinhphuc.gov.vn