.::. Cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở hành chính, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn .::. .............................................................................................................................................................................................................. ........................................  

Ngày 16/12/2022, Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch công tác năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Cục, công chức và người lao động ngành Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe các đồng chí Lãnh đạo cục trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023, báo cáo kết quả công tác thi đua khen thưởng năm 2022 và phát động phong trào thi đua năm 2023.

0d783d27d36f0b31527e

Năm 2022, mặc dù khối lượng công việc khá lớn, nhưng ngành Thống kê Vĩnh Phúc đã thực hiện thắng lợi toàn diện trên các mặt công tác: Hoàn thành các báo cáo theo quy định của Tổng cục Thống kê, phục vụ tốt việc cung cấp thông tin cho lãnh đạo địa phương, các cuộc điều tra được thực hiện theo đúng phương án của Trung ương, công tác phổ biến thông tin được tăng cường, công tác kiểm tra, giám sát điều tra được chú trọng, cơ sở vật chất của ngành được cải thiện, phong trào thi đua của Ngành triển khai có nề nếp, hiệu quả.

Với những thành tích đã đạt được, Hội đồng thi đua của Cục Thống kê đã họp, quyết định khen thưởng cho 14 đơn vị được công nhận danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”, 65 công chức, người lao động được tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, trong đó có 10 cá nhân được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; 13 công chức, lao động trong ngành, 22 cá nhân ngoài ngành được Cục trưởng tặng “Giấy khen”. Cục đã được TCTK công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng TCTK tặng danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” cho 07 tập thể nhỏ của Cục, đề nghị tặng Bằng khen của Bộ trưởng cho 03 tập thể và 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2022, đề nghị tặng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho 01 cá nhân.

d5e806dce89430ca6985

Năm 2023, trên cơ sở kế hoạch, nhiệm vụ công tác do TCTK và Uỷ ban nhân dân tỉnh giao, Cục đã đề ra các mục tiêu để thực hiện:

  1. Bảo đảm tốt thông tin kinh tế - xã hội định kỳ và đột xuất phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng và chính quyền các cấp; đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các đối tượng sử dụng thông tin thống kê; biên soạn các tài liệu phân tích trên cơ sở dữ liệu của các cuộc điều tra, Tổng điều tra.
  2. Thực hiện tốt các cuộc điều tra thường xuyên theo Kế hoạch công tác.
  3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng thông tin đầu vào, nhất là chất lượng thông tin của các cuộc điều tra, Tổng điều tra, đảm bảo độ tin cậy của thông tin thống kê, phục vụ tốt cho việc quản lý, chỉ đạo, điều hành, xây dựng và hoạch định các chính sách về phát triển kinh tế - xã hội.
  4. Tiếp tục góp ý, triển khai xây dựng chương trình hành động và đánh giá Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.
  5. Thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho công chức toàn ngành. Tập trung vào sắp xếp mô hình tổ chức theo hướng dẫn của Tổng cục Thống kê. Phát huy giải pháp, sáng kiến trong công chức.
  6. Thực hiện tốt công tác quản lý tài chính đảm bảo công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả, thực hiện theo đúng chế độ quy định, đảm bảo phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị của Ngành.
  7. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí, tham nhũng; tiếp tục xây dựng khối đoàn kết, xây dựng cơ quan, đơn vị ổn định, trong sạch, vững mạnh và phát triển.

Nhiệm vụ công tác của năm 2023 rất lớn với nhiều công việc quan trọng. Để thực hiện thành công Kế hoạch công tác của ngành, Lãnh đạo Cục yêu cầu Lãnh đạo các Phòng, các Chi cục Thống kê, ngay sau Hội nghị này cần chủ động xây dựng Kế hoạch công tác cụ thể cho đơn vị mình, toàn thể công chức và người lao động trong toàn ngành nêu cao ý thức trách nhiệm, nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ chính trị, xây dựng ngành Thống kê Vĩnh Phúc ngày càng phát triển.

Hội nghị cũng đã tiến hành trao thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2022.

21b044a1aae972b72bf8

 

CÁC BÀI MỚI HƠN

CÁC BÀI CŨ HƠN

luat_sua_doi_ltk

Đang truy cập: 5
Trong ngày: 95
Trong tuần: 1174
Lượt truy cập: 1419466

Xin cho biết ý kiến của bạn về trang thông tin điện tử Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc?
Tốt
Khá
Trung bình
Kém

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ TỈNH VĨNH PHÚCChung nhan Tin Nhiem Mang

Địa chỉ: Số 20

Lý Thái Tổ - Phường Đống Đa - Thành phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211 3 861 139, Fax: 0211 3 843 841Email: vinhphuc@gso.gov.vn, cuctk@vinhphuc.gov.vn