.::. Cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở hành chính, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn .::. .............................................................................................................................................................................................................. ........................................  

Từ ngày 28-29/3/2023, Cục Thống kê tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình thời điểm 01/4/2023 và điều tra doanh nghiệp năm 2023. Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc; lãnh đạo và công chức các phòng liên quan thuộc cơ quan Cục Thống kê; lãnh đạo, công chức Chi cục Thống kê và toàn bộ điều tra viên của các Chi cục Thống kê huyện, thành phố.

Ngày 28/3/2023, Hội nghị tiến hành tập huấn nghiệp vụ điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình thời điểm 01/4/2023 cho các điều tra viên. Cuộc Điều tra biến động dân số và KHHGĐ thời điểm 01/4/2023 là cuộc điều tra chọn mẫu được thực hiện nhằm thu thập thông tin về dân số, một số đặc trưng cơ bản của dân số, tình hình biến động dân số, mức độ sử dụng các biện pháp kế hoạch hóa gia đình, từ đó, làm cơ sở để tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu về dân số và kế hoạch hóa gia đình; xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân số và KHHGĐ phục vụ các cấp, các ngành đánh giá tình hình, lập kế hoạch trong lĩnh vực dân số và kế hoạch hóa gia đình; xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân số và kế hoạch hóa gia đình; đáp ứng nhu cầu của người dùng tin trong và ngoài nước; đảm bảo tính so sánh quốc tế.

43aacbe1f8b524eb7da41Đồng chí Nguyễn Minh Vinh - Phó Cục trưởng CTK chủ trì Hội nghị

Ngày 29/3/2023, Hội nghị sẽ tập huấn nghiệp vụ điều tra doanh nghiệp năm 2023 cho các điều tra viên thực hiện thu thập các thông tin về doanh nghiệp, hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã (gọi chung là doanh nghiệp). Cuộc điều tra này thực hiện nhằm mục đích: Phục vụ công tác quản lý, điều hành, đánh giá và dự báo tình hình kinh tế - xã hội, lập chính sách, kế hoạch phát triển của toàn bộ nền kinh tế và từng địa phương; phục vụ tính chỉ tiêu Tổng sản phẩm trong nước (GDP), Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (GRDP) năm 2022, các chỉ tiêu thống kê khác thuộc Hệ thống tài khoản quốc gia và các chỉ tiêu thống kê của các chuyên ngành kinh tế; biên soạn "Sách trắng doanh nghiệp năm 2023" và “Sách trắng hợp tác xã năm 2023”; cập nhật cơ sở dữ liệu làm dàn mẫu của các cuộc điều tra thống kê về doanh nghiệp và đáp ứng nhu cầu của các đối tượng dùng tin khác.

7489bc76e522397c6033

Toàn cảnh Hội nghị

Phòng Thống kê Tổng hợp

 

luat_sua_doi_ltk

Đang truy cập: 5
Trong ngày: 95
Trong tuần: 1174
Lượt truy cập: 1419460

Xin cho biết ý kiến của bạn về trang thông tin điện tử Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc?
Tốt
Khá
Trung bình
Kém

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ TỈNH VĨNH PHÚCChung nhan Tin Nhiem Mang

Địa chỉ: Số 20

Lý Thái Tổ - Phường Đống Đa - Thành phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211 3 861 139, Fax: 0211 3 843 841Email: vinhphuc@gso.gov.vn, cuctk@vinhphuc.gov.vn