.::. Cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở hành chính, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn .::. .............................................................................................................................................................................................................. ........................................  

Thực hiện Quyết định số 03/2023/QĐ-TTg ngày 15/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình điều tra Thống kê quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) chủ trì tiến hành cuộc điều tra doanh nghiệp năm 2023 trên phạm vi toàn quốc để thu thập các thông tin về doanh nghiệp, hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã.

 <iframe src="https://drive.google.com/file/d/1LVyx77eQHqAKhV5QCElVLDfwYt70ZHKd/preview" width="640" height="480" allow="autoplay"></iframe>

 

luat_sua_doi_ltk

Đang truy cập: 5
Trong ngày: 92
Trong tuần: 1178
Lượt truy cập: 1419424

Xin cho biết ý kiến của bạn về trang thông tin điện tử Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc?
Tốt
Khá
Trung bình
Kém

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ TỈNH VĨNH PHÚCChung nhan Tin Nhiem Mang

Địa chỉ: Số 20

Lý Thái Tổ - Phường Đống Đa - Thành phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211 3 861 139, Fax: 0211 3 843 841Email: vinhphuc@gso.gov.vn, cuctk@vinhphuc.gov.vn