.::. Cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở hành chính, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn .::. .............................................................................................................................................................................................................. ........................................  

Ngày 28/6/2023, Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thống kê 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Nguyễn Hồng Phong - Cục trưởng, chủ trì hội nghị, tham dự hội nghị có Ban lãnh đạo Cục; toàn bộ công chức, người lao động Văn phòng Cục; Lãnh đạo Chi cục Thống kê các huyện, thành phố.

Sáu tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ được TCTK và lãnh đạo địa phương giao cho ngành là rất lớn, đa dạng và phức tạp. Các nhiệm vụ thực hiện trong bối cảnh tình hình kinh tế xã hội gặp nhiều khó khăn, biến động khó lường. Điều kiện cơ sở vật chất và nguồn nhân lực còn nhiều hạn chế. Để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Lãnh đạo và tập thể công chức, người lao động Cục Thống kê đã có rất nhiều cố gắng, tăng cường công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện, bám sát nhiệm vụ, tích cực và chủ động trong việc nắm bắt tình hình, thu thập số liệu, kịp thời xử lý, tổng hợp báo cáo. Kết quả đã hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm thông tin theo kế hoạch TCTK giao, đồng thời phục vụ tốt công tác  chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các cấp, các ngành và các đối tượng sử dụng thông tin khác.

ên cạnh những kết quả đạt được báo cáo đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong năm 2023, toàn ngành cần thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm đó là: Tổ chức triển khai, thực hiện tốt cuộc các cuộc điều tra thường xuyên theo đúng phương án điều tra, đảm bảo chất lượng thông tin được thu thập từ đơn vị điều tra; Nâng cao chất lượng biên soạn, phổ biến các báo cáo thống kê, niên giám thống kê, các ấn phẩm thống kê, đảm bảo thông tin thống kê theo Kế hoạch của Trung ương và địa phương; Thực hiện tốt công tác đánh giá, xếp loại công chức, bình xét thi đua, khen thưởng; Quản lý các nguồn kinh phí được cấp năm 2023 đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và đúng quy định của pháp luật.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tích cực thảo luận, khẳng định những kết quả đã đạt được, những tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ đặc biệt là khó khăn trong thực hiện các cuộc điều tra thống kê, đề xuất biện pháp giải quyết để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2023 ở cả cấp tỉnh và cấp huyện.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Cục trưởng Cục Thống kê đánh giá cao những kết quả công tác của các Phòng, các Chi cục đã thực hiện được trong 6 tháng đầu năm 2023. Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đồng chí yêu cầu các đơn vị cần tập trung triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Tăng cường công tác trao đổi, phối hợp giữa các Phòng nghiệp vụ và Chi cục, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao chất lượng thông tin đầu vào các cuộc điều tra; Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, chỉ đạo công chức thuộc đơn vị mình tiếp tục đổi mới phương thức, lề lối làm việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Chủ động nghiên cứu, sử dụng thành thạo các phần mềm điều tra, hệ thống quản lý và sử dụng văn bản điện tử, các phần mềm quản lý cuộc họp, kiến nghị, giao việc... trên hệ sinh thái taskgov của ngành.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

866ae079b61c66423f0dBan lãnh đạo chủ trì hội nghị

adce33245943891dd052

Đồng chí Đỗ Minh Tâm - Phó Cục trưởng Cục Thống kê đọc Báo cáo sơ kết tại hội nghị

be2932016464b43aed75Các đồng chí tích cực tham gia đóng góp ý kiến

83766c9406f3d6ad8fe2Toàn cảnh hội nghị

Bùi Thị Thùy- Phòng Tổ chức-Hành chính 

luat_sua_doi_ltk

Đang truy cập: 5
Trong ngày: 436
Trong tuần: 1185
Lượt truy cập: 1586658

Xin cho biết ý kiến của bạn về trang thông tin điện tử Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc?
Tốt
Khá
Trung bình
Kém

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ TỈNH VĨNH PHÚCChung nhan Tin Nhiem Mang

Địa chỉ: Số 20

Lý Thái Tổ - Phường Đống Đa - Thành phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211 3 861 139, Fax: 0211 3 843 841Email: vinhphuc@gso.gov.vn, cuctk@vinhphuc.gov.vn