.::. Cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở hành chính, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn .::. .............................................................................................................................................................................................................. ........................................  

Ngày 15/12/2023, Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị Tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch công tác thống kê năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác thống kê năm 2024. Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Cục và toàn thể công chức, người lao động ngành Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo kiểm điểm tập thể Lãnh đạo Cục, dự thảo báo cáo tổng kết công tác năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Trên cơ sở đó, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận, đóng góp ý kiến để bổ sung, hoàn thiện báo cáo.

Năm 2023, mặc dù khối lượng công việc khá lớn, nhưng ngành Thống kê Vĩnh Phúc đã thực hiện thắng lợi toàn diện trên các mặt công tác, nổi bật là: (1) Hoàn thành các báo cáo theo quy định của Tổng cục Thống kê, phục vụ tốt việc cung cấp thông tin cho lãnh đạo địa phương; (2) Các cuộc điều tra của Trung ương và địa phương được thực hiện theo Phương án điều tra quy định từ khâu chuẩn bị, rà soát đơn vị điều tra, tập huấn nghiệp vụ, triển khai thu thập thông tin, kiểm tra, giám sát, phúc tra, xử lý số liệu, tổng hợp và báo cáo kết quả điều tra; (3) Hoàn thành biên soạn niên giám thống kê và các ấn phẩm thống kê kịp thời phục vụ nhu cầu dùng tin của các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh; công tác phổ biến thông tin được tăng cường bằng nhiều hình thức khác nhau, nổi bật là tổ chức thường kỳ họp báo công bố số liệu thống kê 6 tháng và cả năm; (4) Thực hiện tổng hợp bộ chỉ tiêu đánh giá "sức khỏe" nền kinh tế, cung cấp cho Lãnh đạo tỉnh bộ số liệu về chỉ tiêu thống kê chủ yếu tăng trưởng kinh tế; thu, chi ngân sách; các chỉ tiêu về nông nghiệp, công nghiệp, thương mại dịch vụ… phục vụ kịp thời trong công tác chỉ đạo, điều hành của tỉnh; (5) Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 tiếp tục được thực hiện; (6) Công tác kiểm tra, giám sát điều tra được quan tâm hơn; (7) Công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động đã được thực hiện trên cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn của Vụ Tổ chức cán bộ - TCTK; (8) Công tác thi đua khen thưởng được thực hiện công khai, dân chủ, minh bạch theo Luật Thi đua - khen thưởng năm 2022, Quyết định số 959/QĐ-TCTK ngày 14/9/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn của Tổng cục Thống kê.

Năm 2024, toàn ngành Thống kê Vĩnh Phúc quyết tâm phấn đấu, phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua thách thức và thực hiện tốt nhiệm vụ công tác trọng tâm chủ yếu sau:

  1. Bảo đảm tốt thông tin kinh tế - xã hội định kỳ và đột xuất phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng và chính quyền các cấp; đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các đối tượng sử dụng thông tin thống kê; biên soạn các tài liệu phân tích trên cơ sở dữ liệu của các cuộc điều tra, Tổng điều tra.
  2. Thực hiện tốt các cuộc điều tra thường xuyên theo Kế hoạch công tác.
  3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng thông tin đầu vào, nhất là chất lượng thông tin của các cuộc điều tra, Tổng điều tra, đảm bảo độ tin cậy của thông tin thống kê, phục vụ tốt cho việc quản lý, chỉ đạo, điều hành, xây dựng và hoạch định các chính sách về phát triển kinh tế - xã hội.
  4. Tiếp tục góp ý, triển khai xây dựng chương trình hành động và đánh giá Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.
  5. Thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho công chức toàn ngành. Tập trung hoàn thiện đề án vị trí việc làm theo hướng dẫn của Tổng cục Thống kê. Phát huy giải pháp, sáng kiến trong công chức.
  6. Thực hiện tốt công tác quản lý tài chính đảm bảo công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả, thực hiện theo đúng chế độ quy định, đảm bảo phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị của Ngành.
  7. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí, tham nhũng; tiếp tục xây dựng khối đoàn kết, xây dựng cơ quan, đơn vị ổn định, trong sạch, vững mạnh và phát triển.

Để thực hiện được các mục tiêu này, Lãnh đạo Cục yêu cầu các đơn vị ngay sau Hội nghị cần xây dựng kế hoạch cụ thể của đơn vị mình và kêu gọi toàn thể công chức, người lao động trong Ngành tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, đoàn kết, yêu ngành, yêu nghề, nỗ lực khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt chương trình công tác năm 2024.

Một số hình ảnh tại hội nghị: 

bee0c76c7a78d2268b69Đồng chí Nguyễn Hồng Phong cùng Ban lãnh đạo Cục Thống kê chủ trì Hội nghị

a5e8bef24785efdbb694

Toàn cảnh Hội nghị

Bùi Thị Thùy - Phòng Tổ chức-Hành chính

 

luat_sua_doi_ltk

Đang truy cập: 13
Trong ngày: 188
Trong tuần: 886
Lượt truy cập: 1380670

Xin cho biết ý kiến của bạn về trang thông tin điện tử Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc?
Tốt
Khá
Trung bình
Kém

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ TỈNH VĨNH PHÚCChung nhan Tin Nhiem Mang

Địa chỉ: Số 20

Lý Thái Tổ - Phường Đống Đa - Thành phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211 3 861 139, Fax: 0211 3 843 841Email: vinhphuc@gso.gov.vn, cuctk@vinhphuc.gov.vn